Hipermodernism?

17 noiembrie 2012 § 2 comentarii

O temă propusă de Laurenţiu Malomfălean. Vă invităm marţi, 20 noiembrie, de la ora 18, în sala Puşkin a Facultăţii de Litere, numai după ce aţi citit pre-textele: Nu post-modernism, Ce spuneau decadenţii…, Digital-ism?

Postmodernismul aşa cum îl ştim a devenit istorie – nu de ieri sau de azi, ci o dată cu noul mileniu. Perioada pe care a denumit-o (~ 1968-2001) necesită o critică terminologică, dar şi de conţinut. Nu poţi analiza un obiect de studiu decât după ce-i constați decesul. Definiţiile din mers pot fi repede condamnate – şi condamnabile a posteriori – să fie doar nişte luări de poziţie hipersubiective într-un câmp de discuţie prin excelenţă vag obiectiv, de bătălii mai puţin sau mai mult mascate. Privind retrospectiv, poate tocmai din aceste motive curentul postmodernist a fost receptat într-atât de variat, plurimorf, ca un amestec neomogen, pentru că fiecare teoretician al său a venit cu altă perspectivă asupra unor fenomene în plină desfăşurare, influenţându-le traiectoria. Demersul meu poate fi considerat un fel de autopsie. Diagnosticul, evident: mai adecvat realităţii, hipermodernismul acoperă ceea ce din prea multă comoditate ne-am obişnuit să catalogăm drept postmodernism. Oricum am privi lucrurile, particula „post” nu răspunde niciunui fapt. Ea trebuie înlocuită cu „hiper”. Astfel, voi încerca să justific întrebările: „De ce nu post-?”, „De ce hiper-?”, şi în ce măsură mai poate urma ceva coerent după.

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with hipermodernism at Cercul Metacritic.